Thông tin liên hệ

Lẩu bò Ngọc Tuyết
Hotline: +84 909 440 233 - +84 909 208 397
Email: laubongoctuyet@gmail.com - laubongoctuyet836@gmail.com
Địa chỉ: 836 Hậu Giang,Phường 12,Quận 6,Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Lẩu bò Ngọc Tuyết